Med kundens affärsmål i fokus
Kommunikationsbyrån Karlöf Kommunikation sätter kundernas mål och strategier i fokus för sin verksamhet. Enligt företagets grundare, Stefan Karlöf, är tyvärr allt för många av branschens företag mest intresserade av att få uppmärksamhet för sin egen verksamhet snarare än att arbeta målinriktat och effektivt för kundernas bästa.
Stefan Karlöf startade företaget 1996, idag är man åtta anställda men har inga omedelbara planer på ytterligare expansion.
- Under senare år har det nästan blivit ett självändamål att växa. För oss är småskaligheten en fördel eftersom det innebär att vi lättare kan garantera kontinuitet i relationer och hög kvalitet i projekt. Med storlek kommer ofta bristande kontroll och därmed byråkratisering, förklarar Stefan Karlöf.
Utöver de åtta anställda arbetar Karlöf Kommunikation som så många andra kunskapsföretag i nätverk med andra företag som bidrar med specialistkompetens inom olika delområden. Till nätverket räknar man även företagets kompetenta ”advisory board” som leds av debattören och rikskapitalisten Christer Sturmark.

Yta och goda relationer viktigare än någonsin
Enligt Stefan Karlöf är företagskommunikation det kanske allra viktigaste konkurrensmedlet för dagens företag.
- Att aktivt och konsekvent bygga upp bilden av sin verksamhet och forma omvärldsrelationer har i snabb takt kommit att bli företagens viktigaste konkurrensmedel. Orsakerna är flera, det viktigaste är att företag och organisationer har blivit så lika i många avseenden att attityder, värderingar och marknadsdialoger har blivit ett av få sätt att differentiera sig på – att skapa unicitet och personlighet runt den egna verksamheten.
Ett problem i dagens kommunikationsbransch är dock enligt Stefan Karlöf att många av aktörerna i branschen är alltför kortsiktigt fokuserade på att skapa image kring sin egen verksamhet snarare än att verka för kundens långsiktiga bästa.
- Tyvärr är ofta jakten på egen tillväxt, självbekräftelse och intern uppmärksamhet i branschen viktigare än att arbeta för att uppdragsgivaren ska nå sina verksamhetsmål så effektivt som möjligt.
Inom Karlöf Kommunikation arbetar man främst med kommunikationsstrategisk planering, företagsidentitet, årsredovisningar, kundtidningar och skrifter. En gemensam nämnare i allt man gör är att kombinera dynamik och kreativitet med ett starkt kunskapsintresse och en djup förståelse för kundernas verksamhet, bransch och omvärld.

Karlöf Kommunikation

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-4522220
Fax: 08-4522221


Email:
info@karlofkommunikation.se

Hemsida:
www.karlofkommunikation.se

Adress:
Karlöf Kommunikation
Bondegatan 21
11633 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN